<< Schedule 4 Schedule 6 >> Back to contents
ss 5, 29

Schedule 5
Representative Māori organisations

Federation of Māori Authorities

Manukau Urban Māori Authority

Māori Women's Welfare League

New Zealand Māori Council

Te Runanga o Nga Maata Waka Incorporated

Te Runanganui o te Upoko o Te Ika Association Incorporated

Te Whanau O Waipareira Trust.